TKP HEADLINE

ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว

 


ประชาชนเก้าเลี้ยวประมาณร้อยละ ๘๐ มีเชื้อสายจีน ซึ่งคติความเชื่อของคนจีนส่วนใหญ่เชื่อว่า เจ้าสถิตย์อยู่ทุกหนทุกแห่ง หากได้กราบไหว้บูชา จะนำความปลอดภัย โชคดีมาให้ จึงได้พร้อมใจกันสร้างศาลเจ้าบริเวณสถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ เป็นฝั่งแม่น้ำที่เป็นท่าจอดเรือ และมีจระเข้เจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ใต้แม่น้ำ ต่อมาคนจีนที่กลับไปเมืองจีนได้นำรูปเจ้าพ่อมาประดิษฐานไว้เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ อ่านต่อ...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand