TKP HEADLINE

ศูนย์จักสานบ้านสันติสุข

 


      ศูนย์จักสานบ้านสันติสุข เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลจันเสน  โดยมีคุณสุมนี นาคแย้ม และคุณบุญทัน  ประคองศรี เป็นผู้ก่อตั้งและอนุเคราะห์ที่ดินในการก่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับชุมชนในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการนำผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายและสาธิตการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์  ณ วัดจันเสน  โดยวัดจันเสนจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมากในวันเสาร์-อาทิตย์ อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand