TKP HEADLINE

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

              วัดไตรคีรีวราราม  ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดงาน ช่วงเดือนตุลาคม(วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) วัดไตรคีรีวราราม ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้ามีงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และเป็นประเพณีที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล การทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาส ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหนะ ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก ความเดิมมีว่าในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand